Hz. Osman'ın Hayatı | Kırk Sahabe (2. Bölüm)

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü 15.00’te Vav TV’de sizlerle…

31 Temmuz 2021 | 15:42

Kırk Sahabe'nin 2. bölümüne Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Güneş konuk oldu.

Prof. Dr. Hüseyin Güneş; İslam tarihinin üçüncü halifesi; hilafet sancağının Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'den sonra gelen taşıyıcısı, dört büyük halife içerisinde en uzun süre halifelik yapan kişi, Peygamber Efendimizin (sav) iki kızıyla evlenerek Zinnureyn lakabını alan Hz. Osman'ın (r.a.) hayatını anlattı.

Kırk Sahabe'de bu hafta Hz. Osman'ın Hayatı'ndan anlatılan önemli kısımlar şöyle:

🔴 Hz. Osman (r.a.) Kimdir?

🔴 Hz. Osman'ın İslam'a Yönelmesi Nasıl Oldu?

🔴 Hz. Osman Nasıl Müslüman Oldu?

🔴 Hz. Osman'ın Müslüman Oluşu

🔴 Hz. Osman'ın Medine'ye Hicreti

🔴 Hz. Osman'ın İslam Tarihindeki Rolü

🔴 Hz. Osman'ın Hz. Peygamberimizin (sav) İrtihalinden Sonraki Dönemi

🔴 İslam'ın 4 Büyük Halifesinden Biri: Hz. Osman

🔴 Hz. Osman'ın Kendisinden Önceki Halifelerle İlişkisi

🔴 Hz. Osman'ın Halifelik Dönemi

🔴 Hz. Ömer'in (r.a.) lider olarak seçtiği 6 kişi kim?

🔴 Hz. Osman Dönemi Fetih Hareketleri

🔴 Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi

Hz. Osman kimdir? Hz. Osman'ın Hayatı

Hz. Osman, Müslümanların üçüncü halifesidir. Hz. Osman Fil Vak'ası'ndan altı yıl sonra Tâif'te doğdu. Kureyş'in en zengin tüccarlarından olan babası Affân Câhiliye devrinde öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah'ın halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib'in kızıdır.

📍Mensup olduğu Emevî (Ümeyye) kabilesinin soyu Abdümenâf bin Kusay'da Hz. Peygamber'in nesebiyle birleşir. Resûl-i Ekrem'den altı yaş küçüktür.

📌Gençliğinde babasının yanında ticaretle uğraşan Hz. Osman, İslâm öncesinde Mekke'nin önemli tüccarları arasına girdi. İslâmî davetin ilk safhasında Hz. Ebubekir'in delâletiyle (aracılığıyla) Resûlullah'ın yanına giderek Müslüman oldu ve ilk on Müslüman arasında yer aldı.

📍Eşraftan olması dolayısıyla İslâm'ı kabul edişi Kureyş içinde yankı yaptı. Amcası Hakem bin Ebü'l-Âs onu bağlayıp dininden dönene kadar bağlarını çözmeyeceğini söyleyince şiddetle karşı koydu. Kararlılığını görüp bağlarını çözmek zorunda kalan amcasından sonra annesi de çok uğraştı, ancak onu dininden döndüremedi.

📌Hz. Osman kısa bir süre sonra Hz. Peygamber'in kızı Rukıyye ile evlendi. İslâmiyet'in 5. yılında (615) hanımıyla birlikte ilk kafilede Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan'da doğan ve hicretin 4. yılında (625) vefat eden oğlu Abdullah dolayısıyla kendisine Ebû Abdullah künyesi verildi. Bir yıl sonra Habeşistan'dan Mekke'ye döndü ve ardından Medine'ye hicret etti.

📍Hz. Peygamber (sav) tarafından Mekke döneminde Abdurrahman b. Avf ile kardeş yapılan Osman, Medine'de evinde misafir kaldığı ensardan Evs bin Sâbit ile kardeş ilân edildi. Resûl-i Ekrem, Medine'de muhacirlere ev yapmaları için yer tahsis ettiğinde ona Mescid-i Nebevî'nin kendisinin girip çıktığı kapısının karşısına düşen arsayı verdi.

📌Peygamber Efendimiz (sav) Bedir Savaşı'na giderken Hz. Osman'ı hasta olan kızının başında Medine'de bıraktı. Zafer müjdesinin Medine'ye ulaştığı gün Rukıyye öldü. Hz. Peygamber, Bedir'e katılanlardan sayarak ganimetten hisse verdiği Hz. Osman'ı daha sonra diğer kızı Ümmü Külsûm ile evlendirdi. 9 (630) yılında onun da vefatı üzerine evlenecek başka kızı olsaydı onu da vereceğini söyledi.

📍Zâtürrikā' ve Zûemer gazvelerine çıkıldığında Medine'de Resûl-i Ekrem'e vekâlet eden Hz. Osman, Hudeybiye Antlaşması öncesinde onun elçisi olarak Mekke'ye gitti. Kureyş liderlerinin istediği takdirde Kâbe'yi ziyaret edebileceğini söylemeleri üzerine Hz. Peygamber'e izin verilmediği sürece kendisinin de ziyaret etmeyeceğini bildirdi.

📌Kâbe ziyaretine müsaade edilmesini sağlamak için görüşmelerini ısrarlı bir şekilde sürdürdü. Dönüşünün gecikmesi üzerine kendisini bekleyen Müslümanlar arasında öldürüldüğü şâyiası yayılınca Resûl-i Ekrem ashabından müşriklere karşı savaşa girmek şartıyla biat aldı. Allah'ın Resulü, biat sırasında, "Osman Allah ve Resulünün emrini yerine getirmek için gitmiştir" deyip sağ elini sol elinin üzerine koyarak onun adına biat ettiğini gösterdi.

📍Hz. Osman, Tebük Seferi hazırlıkları sırasında ordunun teçhizi için başlatılan yardım kampanyasında en büyük yardımı yaptı. Bu sırada Hz. Peygamber'in, "Bugünden sonra yapacakları Osman'a zarar vermez" dediği rivayet edilmiştir.

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

**

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

iletisim@vavtv.com.tr

___________________________________________

Fikriyat.com'da yer alan "Peygamberler Tarihi" kategorimizde yer alan dosya haberlerimizden, peygamberlerin hayatlarına dair daha detaylı bilgi edinebilir, notlar alabilirsiniz.

Peygamberler Tarihi kategorimize ulaşmak için tıklayın...

Hadis dosyalarımıza ulaşmak için tıklayın...

**

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr