Hz. Hafsa'nın (r.a.) Hayatı | Kırk Sahabe (14. Bölüm)

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü 15.00’te Vav TV’de sizlerle…

13 Eylül 2021 | 17:37

Kırk Sahabe'ye bu hafta İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmeni Nur Yıldırım konuk oldu. Nur Yıldırım bizlere Hz. Ömer'in kızı, Nebi'nin eşi (sav) Hz. Hafsa'nın (r.a.) hayatını anlattı. Hz. Hafsa'nın hayatından önemli kısımların anlatıldığı programda konular şöyle:

🔶 Hz. Hafsa ve Hz. Aişe'nin Dostluğu

🔶 Hz. Hafsa'nın İslam Medeniyetine Katkıları

Hz. Hafsa (r.a.) Kimdir?

Müminlerin annesi Hz. Hafsa, Peygamber Efendimizin eşi, Hz. Ömer'in ise kızıdır. Hicret'in 3. yılında Resul-i Ekrem Efendimiz ile evlenen Hz. Hafsa, Hz. Ebubekir'in kızı Hz. Ayşe ile iyi anlaşırdı; aktarılan kimi rivayetlerde iş birliğine gittikleri bilinir. Yaşadığı dönemde okuma yazma bilen az sayıdaki kadınlardan olan Hz. Hafsa, aynı zaman hafız sahabilerdendi. Cebrail'in Peygamber Efendimize "Hafsa çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir hanımdır ve cennette senin eşindir" dediği belirtilmiş; Hz. Hafsa, Peygamberimiz'den ve babası Hz. Ömer'den 60 hadis rivayet etmiştir.

HZ. HAFSA KİMDİR?

🔸 Kaynaklarda Hafsa bint Ömer olarak anılan Hz. Hafsa, 605 yılında Mekke'de dünyaya geldi.

🔸 Ashaptan olan Zeyneb bint Maz'ûn el-Cumahiyye annesi, Ömer bin Hattab babası, kendisinden 6 yaş küçük olan Abdullah bin Ömer ise anne baba bir kardeşidir.

🔸 Sahabilerden Osman bin Maz'ûn ile Kudâme bin Maz'ûn ise dayılarıdır.

🔸 Bu evlilik, Huneys bin Huzâfe'nin Habeşistan'a hicret edip ardından Mekke'ye dönmesinden sonra gerçekleşmiştir. Daha sonra Hz. Hafsa, eşiyle birlikte Medine'ye hicret etmiştir.

🔸 Bedir Savaşı'na katılan Huneys bin Huzâfe dönerken yolda hastalanmış ve ardından Medine'de ölmüştür.

🔸 Hz. Osman, aynı zamanda Resulullah'ın (sav) kızı olan eşi Hz. Rukıyye'yi kısa bir süre önce kaybetmişti.

🔸 Hz. Osman evlenmek niyetinde olmadığını söyleyince Hz. Ömer, aynı teklifi Hz. Ebubekir'e yaptı.

🔸 Resul-i Ekrem'in (sav) Hz. Hafsa ile evlenmeyi düşündüğünü bilen ve bunu açıklamayı doğru bulmayan Hz. Ebubekir, bu teklifi sükûtla karşılaması üzerine Hz. Ömer gücendi ve duygularını Allah Resulü'ne (sav) açtı.

🔸 Peygamberimiz (sav), Hz. Hafsa'nın Hz. Osman'dan Hz. Osman'ın ise Hz. Hafsa'dan daha hayırlı biriyle izdivaç edeceğini söyledi.

🔸 Nitekim Hicret'in 3. yılında Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), Hz. Hafsa ile evlendi. Hz. Osman ise Peygamberimizin (sav) kızı Ümmü Külsûm ile evlendi.

🔸 İkisinin Resul-i Ekrem'i (sav) diğer hanımlarından kıskandıkları ve kimi zaman bu konuda iş birliği yapmaları rivayetler arasındadır.

🔸 Bir keresinde Peygamber Efendimizin (sav) hanımlarını ziyaret ettiği sırada Ümmü Seleme ya da Zeynep bint Cahş'ın yanında diğerlerinden fazla kalmasının sebebini araştırmışlardır.

🔸 Bu eşinin Resulullah'a (sav) bal şerbeti ikram ettiğini öğrenmeleri üzerine Peygamberimiz (sav) yanlarına geldiği zaman üzerinde tuhaf bir koku bulunduğunu söylemeye karar vermişlerdir.

🔸 Hz. Hafsa ve Hz. Ayşe, bunu uygulamış; ancak daha sonra bu yaptıkları nedeniyle pişman olmuşlardır.

🔸 Nitekim onların Allah Resulü'nü (sav) üzen bu davranışları nedeniyle Hz. Ömer'in, kızı Hz. Hafsa'yı uyardığı bilinir.

🔸 İkisinin Resul-i Ekrem'i (sav) diğer hanımlarından kıskandıkları ve kimi zaman bu konuda iş birliği yapmaları rivayetler arasındadır.

🔸 Bir keresinde Peygamber Efendimizin (sav) hanımlarını ziyaret ettiği sırada Ümmü Seleme ya da Zeynep bint Cahş'ın yanında diğerlerinden fazla kalmasının sebebini araştırmışlardır.

🔸 Bu eşinin Resulullah'a (sav) bal şerbeti ikram ettiğini öğrenmeleri üzerine Peygamberimiz (sav) yanlarına geldiği zaman üzerinde tuhaf bir koku bulunduğunu söylemeye karar vermişlerdir.

🔸 Hz. Hafsa ve Hz. Ayşe, bunu uygulamış; ancak daha sonra bu yaptıkları nedeniyle pişman olmuşlardır.

🔸 Nitekim onların Allah Resulü'nü (sav) üzen bu davranışları nedeniyle Hz. Ömer'in, kızı Hz. Hafsa'yı uyardığı bilinir.

🔸 Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte sır saklamadaki kusuru nedeniyle Peygamber Efendimizin (sav) Hz. Hafsa'yı ric'î talâk ile boşadığı rivayet edilir.

🔸 Bu durumu öğrenen Hz. Ömer, Resul-i Ekrem'i (sav) gücendirmenin Allah Teâla'yı gücendirmek olacağını düşünmüş ve çok üzülmüştür.

🔸 Ardından Allah'ın, Peygamber Efendimize (sav) Hz. Hafsa'yı boşamamasını emrettiği ya da Cebrail'in "Hafsa çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir hanımdır ve cennette senin eşindir" sözü üzerine boşanmaktan vazgeçtiği belirtilmiştir.

🔸 Kur'an ayetlerinin bir araya getirildiği bu mushaf, Hz. Ömer'de kalmış ve onun vefatının ardından Hz. Hafsa'ya intikal etmiştir.

🔸 Hz. Osman döneminde mushaf nüshaları çoğaltılacağı zaman, asıl nüsha getirtilmiş ve çoğaltma işi tamamlanınca orijinal nüsha tekrar Hz. Hafsa'ya geri verilmiştir.

🔸 Hz. Ömer, kocası aylardır savaşta bulunan bir kadının eşine hasretini dile getiren bir şiir okuduğunu duymuş ve etkilenmiştir.

🔸 Bunun üzerine bir kadının kocasından ne kadar ayrı kalabileceğini Hz. Hafsa'ya sormuştur.

🔸 Hz. Hafsa, "üç ay, en fazla dört ay" şeklinde yanıtlamış ve bunun üzerine Hz. Ömer, kumandanlarına gönderdiği emirnamede buna uygun hareket edilmesini istemiştir.

🔸 Onun aynı zamanda hafız sahabilerden olduğu bilgisi de aktarılmıştır.

🔸 Hz. Hafsa'nın 665 yılında Medine'de vefat ettiği ve cenaze namazını Medine valisi Mervan bin Hakem'in kıldırdığı, Bakî Mezarlığı'na defnedildiği belirtilir.

🔸 Bunların 4'ü hem Sahih-i Buhârî hem de Sahih-i Müslim'de, 6'sı sadece Sahih-i Müslim'de bulunmakta, rivayetlerinden 44'ü Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer almıştır.

🔸 Hz. Hafsa'dan hadis rivayet edenler arasında kardeşi Abdullah bin Ömer, Abdullah'ın oğlu Hamza, ashaptan Hârise bin Vehb, Şüteyr bin Şekel, Muttalib bin Ebû Vedâa ve tâbiî Abdullah bin Safvân el-Cumahî gibi isimler vardır.

Hz. Hafsa (ra) şöyle demiştir:

🔸 Allah Resûlü, yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT